Saturday, October 2, 2010


pala t j varkey
മൗനമോ,
തിളയ്ക്കുന്ന
ലാവയും
വാല്മീകമോ,
ചേതന
വിങ്ങിച്ചുഴിയും
മാംസവൽക്കം
മദ്ധ്യാകാശ
ചില്ലമേൽ
തൂങ്ങും
അമ്പേറ്റ പക്ഷിപോൽ
നോവിൻ
ഹൃദയപ്പാടുകൾ....!
അറിയാം......
കാത്തിരിപ്പുണ്ട്‌ നീ
എൻപ്രകാശവും
മഴവിൽ കുലപ്പതും നോക്കി
കണ്ണീർകണങ്ങൾക്കുമപ്പുറം
 

Copyright 2010 ezhuth online.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.