Wednesday, March 7, 2012

courtesy:google
എഴുത്ത് മാഗസിൻ


മാർച്ച് ലക്കം


ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
courtesy:googleമാത്യു നെല്ലിക്കുന്ന്

രാം മോഹൻ പാലിയത്ത്

വി.ദത്തൻ

ബി.ഷിഹാബ്

ഡോ.കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണൻ

ശ്രീകൃഷ്ണദാസ് മാത്തൂർ


വി.രവികുമാർ

എൻ.ബി.സുരേഷ്

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്

സണ്ണി കുലത്താക്കൽ

വിൽസൺ ജോസഫ്

സനൽ ശശിധരൻ

ശീതൾ പി.കെ.

ഫൈസൽബാവ

എരമല്ലൂർ സനിൽകുമാർ


എൻ.എസ്.സരിജ

സണ്ണി കുലത്താക്കൽ

ജാനകി

ടി.ബി.ലാൽ

വിന്നി പണിക്കർ

സാജു പുല്ലൻ

എം.കെ.ഹരികുമാർ
മാത്യു നെല്ലിക്കുന്ന്

ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനായ സുരേഷ് ഒരു വലിയ ജീവിത അദ്ധ്യായം തുറന്നു.
നാം മറന്നു കളഞ്ഞ നമ്മുടെതന്നെ ശുദ്ധതകളിലേക്ക് അതു വെളിച്ച വീശി.

നമുക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.
എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം അതിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കും.
സുരേഷ് എന്താണ് ചെയ്തത്? സുരേഷിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയശേഷം അതവിടെതന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് പോയി.
കാരണം അപ്പോൾ അയാളുടെ കൈയ്യിൽ പണം ഇല്ലായിരുന്നു.
എന്നാൽ ആ ടിക്കറ്റിനു ഒരു കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനം അടിച്ചു!.
സുരേഷ് അപ്പോൾ വലിയൊരു കർമ്മം ചെയ്തു.
ആ ടിക്കറ്റ് ഉടമസ്ഥനെ തിരികെ എൽപ്പിച്ചു!.
അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വെണ്ടി ഒരാളെ കൊല്ലുന്ന നാടാണ് കേരളം എന്നോർക്കണം.
സുരേഷിനെപ്പോലെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലാണ് കേരളം നിലനിൽക്കുന്നത്.
ഉത്തര ഉത്തരാധുനികത

[സൈദ്ധാന്തിക പഠനം]

എം.കെ.ഹരികുമാർ

ആൽ ഫ വൺ
പബ്ലീഷേർസ്
കണ്ണൂർ
0497 2713737
9544700435

ഉത്തര -ഉത്തരാധുനികതയെപ്പറ്റി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആദ്യ ഗ്രന്ഥം


എം.കെ.ഹരികുമാർ

ഒരു വസ്തുവിനു അതായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്‌ തന്നെ അദ്വൈതമാണ്‌. കാരണം, ഏത്‌ വസ്തുവും അതാണെന്ന്‌ സങ്കൽപിക്കപ്പെടുന്നതോടെ,അതിനുുറത്തുള്ള എല്ലാം അന്യമായിത്തീരുന്നു. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്‌ എല്ലാറ്റിലും ബ്രഹ്മമാണുള്ളത്‌. അതായത്‌, വസ്തുവിനു സ്വയം നിലനിൽക്കാനേ കഴിയില്ല. അത്‌ , അതിനു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അപ്രാപ്യമായ ഒന്നിന്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ്‌. ആ നിഴലിനെ വഹിക്കുക എന്ന ചുമതലയാണ്‌ അതിനുള്ളത്‌. വസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ധാരണകളും മുമ്പേതന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട്‌ ഏത്‌ വസ്തുവാകട്ടെ, ആശയമാകട്ടെ, അതിനെ അദ്വൈതം മുൻകൂട്ടി അതിൽ കെട്ടിയിടുന്നു. ഏത്‌ വസ്തുവും അതാണെന്ന്‌ ശഠിക്കുന്നതോടെ, അത്‌ മറ്റൊന്നായി മാറാനുള്ള സാധ്യത അടച്ചു കളയുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ ആന്തരികതയെ ബന്ധിപ്പിച്ചതു വഴി, ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും ചലനവും പ്രവാഹാത്മകതയും അദ്വൈതത്തിനു അന്യമായി.


നവാദ്വൈതം എന്ന ആശയം ഞാൻ, 'എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ'യിലാണ്‌ അവതരിപ്പിച്ചത്. നവാദ്വൈതം എന്ന്‌ കേട്ടപ്പോൾ ചിലർ സംശയിച്ചത്, അത്‌ അദ്വൈതത്തിന്റെ പരിഷ്കൃതരൂപമാണെന്നാണ്‌. അദ്വൈതം തത്ത്വചിന്തയാണെന്നും അത്‌ പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും,അവർ തട്ടിവിട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ, അദ്വൈതവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലോ, ആ ചിന്തയുടെ നവീകരണമോ ഇവിടെയില്ല. അദ്വൈതം സാങ്കൽപികവും സത്താപരമായ മുൻവിധിയോടുകൂടിയതുമായ തത്ത്വചിന്തയാണ്‌. നവാദ്വൈതം തീർത്തും വിഭിന്നമാണ്‌.


ഏത്‌ വസ്തുവിനും അതായിരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും ആന്തരികമായി അതിനു മറ്റൊന്നാകാനുള്ള സ്വാഭാവികഘടനയുണ്ട്‌. ഇതുപക്ഷേ, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതല്ല. ഓരോ നിമിഷത്തിലും മാറുന്നതാണ്‌. ഓരോ മൂല്യത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലും നേടിയെടുക്കലുമാണ്‌ അതിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്‌. ഉദാഹരണത്തിന്‌, വെള്ളം ഒഴുകുന്നു. ഏത്‌ ഘടനയിൽ, രൂപത്തിൽ ആണോ വെള്ളം ഉള്ളത്‌, അതിനനുസരിച്ച്‌ വെള്ളം മാറുന്നു. അത്‌ എങ്ങോട്ട്‌ ഒഴുകുമെന്ന്‌ മുൻകൂട്ടി പറയാനാവില്ല. സാധ്യതയാണ്‌ അത്‌ തീരുമാനിക്കുന്നത്‌. ഒഴുക്ക്‌ അനന്തമാണ്‌. ഒഴുകുന്നതിനിടയിൽ അതിന്റെ ജീവിതം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും ഷിഫ്റ്റ്‌ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ അനുഭവമാണ്‌. വെള്ളം എന്താണ്‌ പറയുന്നത്‌? .] ഇതുവരെ ഒഴുകിയതൊന്നുമല്ല ഒഴുക്കെന്നും, അർത്ഥങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർവ്വചിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ഒഴുക്കല്ല ഇതെന്നുമാണ്‌. നമ്മുടെയൊക്കെ വളർച്ചയിലും ഇതുണ്ട്‌. ബാല്യത്തിൽനിന്ന്‌ സ്വയമറിയാതെ തന്നെ, പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നാം യൗവ്വനത്തിലേക്കും വാർധക്യത്തിലേക്കും എത്തുന്നു. ബാല്യ,കൗമാര,യൗവ്വനമെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാനറ്റുകളാണ്‌. ബാല്യകാല ജീവിതത്തിലെ ഇടങ്ങളും മുഖങ്ങളുമെല്ലാം വാർധക്യ കാലത്ത്‌ പുതിയ ലോകങ്ങളാണ്‌. ഒരു വയസ്സന് ബാല്യം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ്‌ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്‌. അയാൾക്ക്‌ അപരിചിതമായി തോന്നാവുന്ന അനേകം ഇടങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്‌.

നേതി നേതി അല്ല
ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന 'നേതി നേതി' എന്ന ആശയമല്ല, നവാദ്വൈതത്തിലുള്ളത്‌. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കണവും, അവ്യാഖ്യേയമായ ഒരു വലിയ 'ഒന്നി'ന്റെ പ്രതിബിംബമാണെന്നും ഇവിടെ വിവക്ഷയില്ല. നേതി നേതി അഥവാ ഇതല്ല ഇതല്ല എന്നത്‌ ശാശ്വത സത്യത്തിനു നേർക്കുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ തുറന്നു പിടിച്ച കണ്ണാടിയാണ്‌. ഇതല്ല ഇതല്ല എന്ന്‌ പറഞ്ഞാൽ നിഷേധമാണ്‌. മറ്റെന്തോ ആണ്‌ എന്നും അർത്ഥമാകുന്നു. എന്നാൽ 'നവാദ്വൈത'ത്തിൽ നിരാസവും നിർമ്മാണവും ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുകയാണ്‌. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും മുൻകൂട്ടി നിഷേധിക്കുകയല്ല, ഓരോ വസ്തുവും അതിന്റേതായ രീതിയിൽ സ്വയം നിഷേധിക്കുകയും മറ്റൊന്നാകുകയുമാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. ഓർമ്മയെ മറവിയാക്കുകയും വീണ്ടും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നപോലെയാണിത്‌. ഓരോ നിമിഷവും വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. നമ്മളും അങ്ങനെതന്നെ. ഈ മാറ്റം അനിഷേധ്യമാണ്‌. നിരാസമാണ്‌ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഒരിടത്ത്‌ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്‌ പ്രകൃതിയിൽപ്പോലും അനുവദനീയമല്ല. മനസ്സും ശരീരവും മാറുന്നു. കാലം വളരുന്നു. ഭൂപ്രകൃതി മാറുന്നു. ഓർമ്മകൾകൊണ്ട്‌ നാം മാറ്റത്തെ അറിയാതെയും വരും. ഭൗതികമാറ്റത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ ഒഴുകുമ്പോൾ, അതിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നത്‌ ഓർമ്മകളാണ്‌. അതേസമയം, പുതിയ ഓർമ്മകളിലൂടെ നാം മറവിയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്നലെകളെ മറന്ന്‌ നാം പുതിയ ഓർമ്മകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു.


വല്ലപ്പോഴും നാം പ്രാചീനമായ അനുഭവങ്ങളെ പൊടിതട്ടിയെടുക്കുന്നു. ഇതും നിരാസമാണ്‌. വർത്തമാനകാലത്തോടുള്ള നിഷേധം. ഓർമ്മ സ്വീകാര്യതയാവുമ്പോൾ മറവി നിഷേധമാകുന്നു. മറവി സ്വീകാര്യതയാവുമ്പോൾ ഓർമ്മ നിരാസമാകുന്നു. മനസ്സ്‌ ഒരിടത്തും സ്ഥിരമല്ല. ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്ഥിരമല്ല. കാലം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്‌ ഇഷ്ടവും മാറുന്നു. ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌, ഒരു വസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നത്‌ എല്ലാം കാലത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ്‌. പിന്നീട്‌ പഴയകാലത്തേക്ക്‌ തിരിച്ചു പോകാനൊക്കില്ല. വികാരങ്ങൾ നിരാസമാണ്‌. അതുവരെയുണ്ടായിരുന്നതിനെ നിരസിക്കുന്നതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ. ഒരു വസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ, പിന്നീട്‌ വെറുപ്പിലേക്കേ പോകാനോക്കൂ. കാരണം സ്നേഹവും വെറുപ്പും കാലത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ അടയാളങ്ങളാണ്‌.


ഇതല്ല, ഇതല്ല എന്ന്‌ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന നിഷേധമല്ലിത്‌, അത്‌ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ തലത്തിലാണ്‌ നിലനിൽക്കുന്നത്‌. ഇവിടെ ഓരോ വസ്തുവും അതിനെത്തന്നെ നിരാകരിച്ച്‌ മറ്റൊന്ന്‌ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഓരോന്നിലും നിരാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നിർമ്മാണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു. ജീവിതം, പ്രകൃതി എല്ലാം ഈ അനുസ്യൂതമായ സ്വയം നിരാസത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിലാണ്‌. എന്നാൽ നിരാസത്തിൽ നശിക്കാത്തതായി അവശേഷിക്കുന്നത്‌ നിർമ്മാണപ്രക്രിയയാണ്‌. പുതിയ നാമ്പുകൾക്കായുള്ള ഓട്ടം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവിതപ്രേമത്തിന്റെ അനുസ്യൂതമായ പ്രവാഹത്തിൽ, ഓരോന്നും വീണടിയുന്നു, മറ്റൊന്നായി പുനർജനിക്കുന്നു.


മനസ്സ്‌ ഒരു വസ്തുവോ ആശയമോ ആണെങ്കിൽ, അത്‌ അതിനു പുറത്തുള്ള ഒന്നിനെയും സ്വീകരിക്കാതെയിരിക്കാനേ തരമുള്ളൂ- സ്വയം നിരസിച്ചാലേ, അതിനു മറ്റുള്ളതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ. മനസ്സ്‌ മൗലികവാദമാകരുത്‌. മനസ്സ്‌ അതിനെത്തന്നെ എപ്പോഴും നവമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക്‌ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയാൽ, ആ കാഴ്ചപോലും മനസ്സിനെ മൗലികമാക്കും. നാം നമ്മെത്തന്നെ വിവിധഭാവങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തയ്യാറാകും. മനസ്സിനു അതിനെത്തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്‌. മനസ്സ്‌ അതിനെ കാണണമെന്ന്‌ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. മറ്റൊന്ന്‌ കാണാൻ മനസ്‌ സ്വയം കളിയാക്കുന്നു. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഒരു മിനിട്ട്‌ തികയുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ നാം കണ്ണുമിഴിച്ചോ, നാക്ക്‌ കടിച്ചോ, വികൃതമായി ചിരിച്ചോ മനസ്സിനെ തന്നെ കളിയാക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെതന്നെ പ്രവൃത്തികളെ മനസ്സുതന്നെ കളിയാക്കുന്നു. മനസ്സ്‌ അതിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വായിക്കുന്നത്‌ ഒരതിജീവനത്തിനാണ്‌. തെറ്റുകളോടും സ്നേഹരാഹിത്യത്തോടും മനസ്സ്‌ അതിജീവനത്തിനായി രഞ്ജിപ്പിലെത്തുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. പ്രവൃത്തികളിൽ മനസ്‌ ഇടപെടുന്നത്‌, അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കാനല്ല. മനസ്‌ ഒരിടത്തും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. മനസ്സ്‌ ഓരോ നിമിഷവും മാറുന്നത്‌ നമ്മൾ അറിയുന്നുപോലുമില്ല. ഇതാണ്‌ ജീവിക്കാൻ തന്നെ സഹായകമാകുന്നത്‌. മനസ്സ്‌ ഒരു വസ്തുവെന്ന നിലയിൽ, അതായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത്‌ എന്താണെന്ന്‌ ഓരോ നിമിഷവും, അതിനുതന്നെ നിർവ്വചിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സ്‌ എന്താണോ, അത്‌ സ്വയം നിരസിക്കുന്നു. അടുത്ത നിമിഷം മറ്റൊന്നായി മാറുന്നു. അറിവിനനുസരിച്ച്‌ അതിന്റെ വേഗവും യുക്തിയും രൂപപ്പെടുന്നു. മനസ്സ്‌ എന്ന അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആശയം മറ്റൊന്നാകാനായി നിമിഷംതോറും മാറുന്നതും, മറ്റൊന്നായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും (പുതിയ ചിന്തകൾ, ആശയങ്ങൾ) നവാദ്വൈതമാണ്‌. മനസ്സിനു ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂ.

ആത്മാവ്‌
ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ്‌ എന്ന ആശയം തന്നെ സമ്മിശ്രമാണ്‌. കേന്ദ്രീകൃതവും സുഘടിതവും സ്ഥിരവും ആശയരൂപത്തിലുള്ളതുമായ ആത്മാവ്‌ ഇല്ല. ഇരുമ്പ്‌ കണങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ വിതറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സങ്കൽപിക്കുക. ആ പേപ്പറിന്റെ ഒരറ്റത്ത്‌ കാന്തം കൊണ്ടുചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള ഇരുമ്പുകണങ്ങൾ കാന്തത്തിലേക്ക്‌ ആകർഷിക്കപ്പെടും. കാന്തം പേപ്പറിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക്‌ നീക്കുന്തോറും, കാന്തത്തിനടുത്തുള്ള കണങ്ങളാവും ആദ്യം ആകർഷിക്കപ്പെടുക. ഇതുപോലെയാണ്‌ മനസ്സിന്റെയും വസ്തുവിന്റെയും ആത്മാവ്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌.
കല്ല്‌ ഒരു വസ്തുവായിരിക്കെ, അതിൽ താമരയെ കാണുന്ന ശിൽപിക്ക്‌ അത്‌ താമരയെ നൽകുന്നു. ദേവതയെ കാണുന്നവന്‌ ദേവത അതിലുണ്ടാകും. കല്ല്‌ അതിനെ നിഷേധിക്കാനും മറ്റൊന്നാകുവാനുമുള്ള അവസ്ഥയാണ്‌ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത്‌. കല്ലിലെ ഓരോ കണവും ഓരോ പ്രവാഹത്തിലാണ്‌. ആ പ്രവാഹത്തെ അറിയുക എന്നതാണ്‌ പ്രധാനം.

ശിവം എന്ന വാക്കിൽ ശിവം മാത്രമേയുള്ളുവെങ്കിൽ, അത്‌ മറ്റുള്ളതിനെയെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ്‌. ശിവത്തിന്‌ ശിവം മാത്രമായിരിക്കാനുള്ള മൗലികസ്വഭാവമാണ്‌ മാറേണ്ടത്‌. ശിവം അതിനെത്തന്നെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ അത്‌ ശിവമല്ലാതാകുന്നത്‌, അല്ലെങ്കിൽ ശിവത്തിനു പുറത്തുള്ള ലോകങ്ങളെ വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നത്‌. ശിവം എപ്പോഴും അതിനെത്തന്നെ നിരസിക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ കാതലായ യാഥാർത്ഥ്യം. ശിവം ഒരു വാക്കോ, അതിന്റെയുള്ളിലെ അർത്ഥമോ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ശിവത്തിനു പുറത്താണ്‌ സകലലോകവും. എന്നാൽ അതെല്ലാം ശിവത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ്‌. ശിവം എന്ന വാക്കിൽ ശിവമെന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്‌. അത്‌ ശിവമാണെങ്കിൽ, അത്‌ നദിയോ ദുഃഖമോ, മണമോ, അല്ലാതാകണമല്ലോ. ശിവം, പക്ഷേ, ശിവം മാത്രമായാൽ അതിനു പുറത്തുള്ള അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധം സാധ്യമല്ല. ശിവം ഒരേ സമയം അതിനുള്ളിലെ അർത്ഥവും അതിനു പുറത്തുള്ള ലോകവുമാണ്.
ഭാഷയിലെ നവാദ്വൈതം ഇങ്ങനെയാണുണ്ടാകുന്നത്‌. ഓരോ വാക്കും അതാതിന്റെ തടവറയിൽ കഴിയുന്നു എന്ന പ്രത്യക്ഷതയുണ്ട്‌, പക്ഷേ, വാക്കുകൾ അവയുടെ തോടിനകത്ത്‌ സ്വയം നിരസിച്ച്‌ പുറം ലോകത്തെ തേടുന്നതോടെ ഒരു വാങ്മയവും വിനിമയവും ആകാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാ വാക്കുകളും ഇങ്ങനെ സ്വയം നിരസിക്കുന്നു. അവയ്ക്കുള്ളിലെ അർത്ഥത്തെ പുറം ലോകത്തെ വസ്തുക്കൾക്കായി നൽകിക്കൊണ്ടാണ്‌ വാക്കുകൾ സ്വയം നിരാകരിച്ച്‌ നിർമ്മാണമായിത്തീരുന്നത്‌.
വാക്കുകൾ
വാക്കുകൾ അവയുടെ ആന്തരികമായ കേന്ദ്രീകരണങ്ങളെ സദാതള്ളിക്കൊണ്ട്‌ പുതിയ അർത്ഥങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു വാക്ക് അതിന്റെ മൗലികമായ അർത്ഥത്തിൽ പൂണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ സംവാദമില്ല. ഭാഷ എപ്പോഴും അതിനെത്തന്നെ നിരാകരിക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. സാഹിത്യ രചനകളിൽ ഇത്‌ വ്യക്തമായി കാണാം. കവിതയിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാത്രം ഗ്രഹിച്ചാൽ കവിതയാകുമോ? കവിതയിലെ വാക്കുകൾ, അവയുടെ അർത്ഥത്തിനപ്പുറത്തേക്കാണ്‌ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്‌. അവ ഭാവാർത്ഥങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉരുത്തിരിയുന്ന പ്രതീതി പ്രത്യക്ഷങ്ങളാണ്‌. കവിത വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്ത്‌ നിന്നാണ്‌ അതിന്റെ അനുഭവം ആഴം തേടുന്നത്‌. കവിതയ്ക്ക്‌ ഒരു അതാര്യതയുണ്ട്‌. അത്‌ സാഹിത്യരൂപങ്ങൾക്കെല്ലാമുണ്ട്‌. ആ അതാര്യതയിലാണ്‌ അവയുടെ വായന അർത്ഥവത്താകുന്നത്. നോവലിലെ വാക്കുകളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയതെന്താണെന്ന്‌ ചിന്തിക്കുന്നത്‌ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ്‌. ഒരു നോവൽ പലപുറങ്ങളിലൂടെ വ്യാപിച്ചിട്ടും, ഒരു വായനക്കാരനു തോന്നുകയാണ്‌, അതിൽ ആവിഷ്കരിച്ച യാഥാർത്ഥ്യം ശരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്‌. ഇത്‌ 'ഹോണ്ടോളജി' [ hauntology]ആണ്‌; സാഹിത്യത്തിന്റെ ചിന്താപ്രശ്നം. ഈ ഹോണ്ടോളജി, നവാദ്വൈതത്തിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥതലമായി വികസിക്കുകയാണ്‌.

ഇന്ന്‌ ഐഡന്റിറ്റിയില്ല. ഉത്തരാധുനികതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകരണം ഐഡന്റിറ്റിയായിരുന്നു. ദളിത്‌, ഉപരിവർഗ, മധ്യവർഗ, മുതലാളിത്ത, സ്ത്രീ, ഗ്രാമ, നഗര, ദരിദ്ര ഐഡന്റിറ്റികളെ അത്‌ പൊക്കിപ്പിടിച്ചു. ഈ നൂറുകൂട്ടം ഐഡന്റിറ്റികളുള്ളവർ പൊതുവായി എന്താണ്‌ വിനിമയം ചെയ്യുന്നത്‌? പ്രതിനിധാനം ഒരു ദുരന്തമായി കലാശിക്കുകയാണ്‌ ചെയ്തത്‌. ഫെമിനിസം, ഈ പ്രേരണയിൽ വെറുപ്പിന്റെ ഉല്പാദനശാലയായി. ആൺ, പെൺ വൈരുദ്ധ്യത്തെ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന ഘടകമായി അവർ ദർശിച്ചു. ഏത്‌ പ്രശ്നത്തെയും ലിംഗപരമായി നോക്കിക്കണ്ടു. പക്ഷേ, അവർ കാണാതെ പോയത്‌, പുതിയ കാലവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും, പുതിയ സംവാദവും, മൂല്യവും, സംസ്കാരവുമാണ്‌.

ഐഡന്റിറ്റിയുമായി നടക്കുന്നവർക്ക്‌ ഒരിടത്തും ചേരാനോക്കില്ല. അവർക്ക്‌ പൊതുസ്ഥലം തന്നെ ഇല്ലാതാകും. പൊതുസ്ഥലം ഇന്ന്‌ നിശ്ചയിക്കുന്നത്‌ ജാതിയോ മതമോ ദേശമോ, തൊഴിലോ ഒന്നുമല്ല. ഇതെല്ലാം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്‌. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മറച്ചുപിടിക്കാവുന്ന പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ്‌, മൊബെയിൽഫോൺ, ഫാഷൻ, ഭക്ഷണം, മാളുകൾ, ഹൈവേകൾ, കാറുകൾ, ബ്ലോഗുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ആർക്കും വ്യവസ്ഥാപിത ഐഡന്റിറ്റികൾ അവിടെ ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്‌ അവിടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്‌. രാംമോഹൻ പാലിയത്ത്‌ എന്ന ബ്ലോഗർ സ്വയംഭോഗം എന്ന്‌ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നമട്ടിൽ തന്റെ ബ്ലോഗിനു 'സ്വയംബ്ലോഗം' എന്ന്‌ പേരിട്ടു. സനാതനൻ എന്ന ബ്ലോഗർ സ്വന്തം ബ്ലോഗിനു 'കക്കൂസ്‌' എന്നും പേരിട്ടു. പ്രിന്റ്‌ മീഡിയയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു. കാരണം പ്രിന്റ്‌ മീഡിയയിലെ ഏറെക്കുറെ യാഥാസ്ഥിതികരായ വായനക്കാർ അത്‌ സഹിക്കില്ല. എന്നാൽ ബ്ലോഗുകൾ എഴുത്തുകാർക്ക്‌ ശ്ലീലാശ്ലീലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ താൻപോരിമ നൽകുന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അശ്ലീലമാണ്‌ നല്ലതെങ്കിൽ അതുപയോഗിക്കാമെന്ന്‌ വരുന്നു- അത്‌ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുണ്ടാവുന്നു. ഒരു പൊതു ഇടത്തിൽ തെറി പൊതുമാധ്യമമാവുന്നത്‌ ശ്രദ്ധിക്കണം. പണ്ട്‌ തെറിയുടെ വിനിമയം ഗൂഢമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന്‌ അത്‌ വിദ്യാസമ്പന്നരുടെയും സംസ്കാരചിത്തരുടെയും പൊതുവ്യവഹാരമായിത്തീരുന്നു. ഇത്‌ നവാദ്വൈതത്തിലേക്കാണ്‌ എന്നെ നയിക്കുന്നത്‌. ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ മൂല്യത്തെ, സംസ്കാരത്തെ, ശ്ലീലത്തെ, അശ്ലീലത്തെ സ്വയം നിർണ്ണയിക്കുകയാണ്‌ .അയാൾ എന്ന ആശയം, വസ്തു, പ്രതിനിധാനം, ഐഡന്റിറ്റി സ്വയം നിരസിച്ച്‌, ആവശ്യമെന്ന നിലയിൽ മറ്റൊന്ന്‌ നിർമ്മിക്കുന്നു. സ്ഥിരമല്ലാത്ത ഇത്തരം നിർമ്മാണങ്ങളിലൂടെ അയാൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരസ്യപ്പെടുത്തലിലൂടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുഢസുഖവും അയാൾക്ക്‌ സ്വന്തമായുണ്ട്‌. അയാൾ താൻ എന്താണോ, അതിനെ ഓരോ നിമിഷവും നിരസിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ മൂല്യത്തിലേക്ക്‌ എന്ന അപകടം പിടിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക്‌, അയാൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. അയാൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്‌ മൂല്യം.

മൂല്യങ്ങൾ
മൂല്യങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമോ, ദേശീയമോ, കാലികമോ അല്ല; അത്‌ ഉപഭോഗപരവും വിവിധ കാലങ്ങളിലുള്ളതും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ളതുമാണ്‌. ഒന്നിലും അത്‌ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല. ഓരോ പുതിയ ഉൽപന്നത്തിനും ചില സവിശേഷതകളുണ്ടാവും. എന്നാൽ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉള്ളത്‌ അപൂർവ്വമാണ്‌. ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ടോർച്ച്‌ ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടും. എന്നാൽ ഏഴായിരം രൂപ കൊടുത്ത്‌ വാങ്ങുന്ന ടച്ച്‌ സ്ക്രീൻ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ടോർച്ച്‌ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതായത്‌ ഓരോ ഉൽപന്നത്തിനും തനതായ ചിലതുണ്ട്‌. അത്‌ നിറമാവാം, മറ്റെന്തെങ്കിലും സവിശേഷതകളാവാം. അതുകൊണ്ട്‌ ഓരോ ഉൽപന്നത്തിന്റെയും മൂല്യം പ്രധാനമാവുന്നു. വ്യക്തികളെ, മൂല്യങ്ങളുടെ ഈ വിന്യസിക്കൽ, വല്ലാതെ ഏകാകികളും അരക്ഷിതബോധമുള്ളവരുമാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആയോധനമെന്നത്‌, ഈ അരക്ഷിതബോധവും മൂല്യങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടവുമാണ്‌.

ആർക്കും കടന്നുചെല്ലാവുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു സൂപ്പർമാർക്കറ്റാണ്‌ എവിടെയുമുള്ളത്‌. ഗ്രാമങ്ങളിലെ കടകളിൽ പണ്ട് കടയുടമകൾ ഭരണിയിൽ നിന്ന്‌ മിഠായി എടുക്കാൻപോലും കുട്ടികളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ന്‌ സൂപ്പർ മാളുകളിൽ ഏത്‌ ഉൽപന്നവും നമുക്ക്‌ എടുത്ത്‌ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കാം. പച്ചക്കറികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആവശ്യമുള്ളത്‌ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി. ഇത്‌ മൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള സ്വകാര്യത മറ്റൊരു മൂല്യമായതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ്‌. ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ പണത്തേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്‌, പ്രത്യേകതരം സാധനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയാണ്‌. എന്തുകൊണ്ട്‌ ചില സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു? അത്‌ വിലയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. വ്യക്തിപരമായ ദൗർബല്യവും സൗന്ദര്യബോധവും എല്ലാം ഇതിൽ കൂടിക്കുഴഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്‌. എത്ര കടം വാങ്ങിയാലും ജീവിതം തന്നെ മുൻകൂർ വിറ്റതുലച്ചാലും വേണ്ടില്ല, ചില ജീവിതശൈലികൾ കൂടിയേ തീരു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ, ഇഷ്ടമുള്ള റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ നിന്ന്‌ ഭക്ഷണം, സിനിമ കാണൽ, ഷോപ്പിംഗ്‌ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കുന്നു.

സമകാലീനവും സാങ്കേതികവുമായ മൂല്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രബലപ്പെടുന്നത്‌. പഴയതെല്ലാം തിരിച്ചുവരുന്നു. എല്ലാത്തിനും ആവശ്യക്കാരുണ്ട്‌. മേൽത്തരം ഹോട്ടലുകൾ ഉയർന്നെങ്കിലും കള്ളുഷാപ്പുകൾക്കും ഡിമാന്റുണ്ട്‌. വിലകൂടിയ ഷവർമ്മയും പിസയും ചിക്കൻകറികളും അവതരിച്ചെങ്കിലും, കപ്പയ്ക്കും മീനിനും പ്രിയമേറുകയാണ്‌. നഗരങ്ങളിൽപ്പോലും ചക്ക മഹോത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നു. എല്ലാരുചികളും ആടിത്തിമിർക്കുകയാണ്‌. എല്ലാവരും എല്ലാരുചികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ രുചികൾക്കും ആവശ്യക്കാരുണ്ട്‌. ഐഡന്റിറ്റിയല്ല ഈ കാലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്‌. വളരെ വ്യക്തിപരമായ മൂല്യങ്ങളും സംസ്കാരവുമാണ്‌. ഇതാകട്ടെ നിരന്തരം മാറുന്നതുമാണ്‌. സ്ഥിര ശീലങ്ങൾ അസ്തമിച്ചു. ഒരേതരം ഭക്ഷണമോ, വസ്ത്രങ്ങളോ, ഉപകരണങ്ങളോ ഇന്ന്‌ വിലപ്പോവില്ല. ആളുകൾ മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. ഈ മാറ്റം, സ്വത്വം എന്നത്‌ അസംബന്ധമാണെന്ന്‌ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്‌. വ്യക്തികൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു ബ്രാൻഡായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉപാധികളില്ലാത്ത ആസ്വാദനവും ഉപേക്ഷിക്കലുമാണ്‌ മൂല്യങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നത്‌. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പലതരം ചികിത്സകൾ, ടൂറുകൾ, ആരാധനകൾ, ഭക്ഷണരീതികൾ എല്ലാം തലപൊക്കുകയാണ്‌. നയിക്കാനൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഏത്‌ വഴിയിലൂടെയും ആളുകൾ വരും. ജീവിതം പരീക്ഷണ വസ്തുവായി. സുഖങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിനു അർത്ഥമില്ലെന്ന്‌ പലരും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു . ഇതെല്ലാം കൂട്ടായ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കില്ല. മനുഷ്യരുടെ ഈ ചിന്ത ഒരു വ്യാജബോധോദയത്തെയാണ്‌ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്‌. എല്ലാവർക്കും ആവരവരുടേതായ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു കെട്ട്‌ അഴിക്കാനുണ്ട്‌. അറിവിനു ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല. നൂതന മാധ്യമങ്ങൾ അതിനു സഹായിക്കുകയാണ്‌. വളരെ ഉദ്ബുദ്ധരാണ്‌ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ. എന്തിനും പരിഹാരമുണ്ട്‌ എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തിനും ചികിത്സയുമുണ്ട്‌. രോഗം വരാതിരിക്കാനും ദൈവം കോപിക്കാതിരിക്കാനും മുൻകൂർ നടപടിയെടുക്കാൻ അവർക്ക്‌ കഴിവുണ്ട്‌. ലോകത്ത്‌ നടക്കുന്ന ഏത്‌ കാര്യവും തത്സമയം അറിയാം. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വിവരസാങ്കേതിക റൂട്ടുകൾ ആരുടെയും സഹായത്തിനുണ്ട്‌. സുഖം തേടാൻ എത്രയെത്രമാർഗങ്ങൾ, ദിനംപ്രതിയെന്നോണം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത്രയും പ്രബുദ്ധരായ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുകയാണ്‌. കൊലപാതകത്തിനും പരപീഡയ്ക്കും കുറവില്ല. ഈ 'ബോധോദയം' ശരിയല്ല എന്നാണ്‌ ഇത്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്‌ ശരിയാണ്‌. അതേ സമയം എല്ലാവർക്കും നന്നല്ല.

വ്യാജബോധോദയം
അറിവ്‌ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറയാനാവാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്‌. അറിവ്‌ സുഖങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടിയാണോ? വിജയങ്ങൾക്ക്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ, വീണവരെ ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കില്ല. സഞ്ചാരികൾ പെരുകി. യാത്ര ഇന്ന്‌ ഒരാളുടെ പ്രതിഭയുടെ സ്വഭാവം പോലെയാണ്‌. എല്ലാ ഇടവും വിനോദമൂല്യമുള്ളതാണ്‌. മൂല്യം നാം കണ്ടെത്തേണ്ടതുമാത്രം. ആ മൂല്യത്തിലൂടെയാണ്‌ നാം സംസ്കാരവൽക്കരിക്കുന്നത് . അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ നാം ഒറ്റയ്ക്ക്‌ അനുഭവിക്കണം.
ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽപ്പോകാനും മുറിയിൽ തന്നെയിരുന്ന്‌ ടിവി കാണാനും അവസരമുണ്ട്‌. ടിവിയിൽ ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറും വാർത്ത വായിക്കുന്നവർക്ക്‌ എങ്ങും പോകാനൊക്കില്ല. എന്നാൽ അവർ എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതരാണ്‌, ചാനലിലൂടെ. ഒരിടത്തും പോകാതെ എല്ലായിടത്തും സാന്നിധ്യമറിയിക്കാനുള്ള വിദ്യ ഈ കാലത്തിന്റെ ബോധോദയമാണ്‌. അത്‌ വ്യാജബോധോദയവുമാണ്‌. കാരണം വാർത്തകളെയല്ലാതെ വാർത്താവതാരകൻ ആരെയും അറിയില്ല. അയാൾക്ക്‌ എല്ലാ വാർത്തകൾക്കുമൊപ്പം 'സൂപ്പർ എന്റിന്റി ' ആയി നിൽക്കാൻ അവസരമുണ്ട്‌. വാർത്തമാത്രമല്ല, വാർത്തവായിക്കുന്നവനും വാർത്തയോടൊപ്പം കക്ഷിചേർക്കപ്പെടുന്നു. വാർത്തയുടെ ഉടമസ്ഥത എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതീതി യാഥാർത്ഥ്യമാണ്‌ അവതാരകൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്‌. പത്രത്തിലെ വാർത്തവായിക്കുമ്പോൾ, അത്‌ ആര്‌ എഴുതുന്നു എന്നതിനു ഒരു പേരിന്റെ ആനുകൂല്യം മാത്രമേയുള്ളൂ. ചാനലിലാകട്ടെ, വാർത്ത ഒരാൾ പറയുകയാണ്‌. അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും ഉടമസ്ഥതയും അയാളെ ആശ്രയിച്ചാണ്‌ നിൽക്കുന്നത്‌. ഇത്‌ വ്യാജമായ നമ്മുടെ അവബോധമാണ്‌. വ്യാജമാകാൻ കാരണം, നന്മളെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന്‌ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അവതാരകൻ, ആരോ എഴുതിക്കൊടുത്ത വാർത്ത വായിക്കുക മാത്രമാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌. അയാൾക്ക്‌ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല. അയാൾ തൊഴിലാളി മാത്രമാണ്‌. അയാൾ ഏത്‌ നിമിഷവും മറ്റൊരു ചാനലിലേക്ക്‌ ഓടിപ്പോകുന്നവനുമാണ്‌.
വാർത്തയും അതിന്റെ അവതരണവുംപോലും, സ്വയം നിരസിച്ച്‌ മറ്റൊന്ന്‌ നിർമ്മിക്കുകയാണ്‌. ഈ നിരാസത്തിലൂടെയും നിർമ്മാണത്തിലൂടെയും, അത്‌ മുൻകാലവാർത്തകളോടെല്ലാം വിടപറയുന്നു. അനുസ്മരണമോ ,സ്മൃതിയോ, ഇവിടെ, അതിന്റെ അവതരണത്തോടൊപ്പം അചരിത്രമാകുകയാണ്‌. ഒരു വാർത്തയും ജീവിക്കുന്നില്ല. അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടനെ, അത്‌ വിസ്മൃതിയിലേക്ക്‌ പോകുകയാണ്‌.ചില ജീവിതശൈലികൾ ആളുകളെ പിടികൂടിക്കഴിഞ്ഞു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ നിന്ന്‌ ഭക്ഷണം, സിനിമ കാണൽ, ഷോപ്പിംഗ്‌ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കണം.ഫൈസൽബാവഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്
കീഴാര്‍നെല്ലിയാണ്
ഉത്തമം
അരച്ച്
കുഴമ്പാക്കി
ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും
സേവിക്കണം.
കണ്ണില്‍
മഞ്ഞ പടരാതെ
നോക്കണം
പഥ്യം
നിര്‍ബന്ധം
അരവൈദ്യനെ
അടുപ്പിക്കരുത്
അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ ഹീനന്‍
ചികിത്സിക്കും ചികില്‍സയില്‍
മഞ്ഞളെല്ലാം
വയമ്പാകും
കര്‍പ്പൂരം
കൊടുവേലിയാകും

ശീതൾ പി.കെ


ആരുനീ ഓമനേ! തെരുവിന്‍റെ പുത്രിയോ?

മായാന്‍ മറന്നൊരാ മഴവില്‍ കിനാവോ?

നിലാവിന്‍ കൈവളച്ചാര്‍ത്തില്‍

ആടിയുലയുവാന്‍ ചേല പോരാഞ്ഞതോ ,

വിശപ്പിന്‍ വിളി ഉയരുമീ തെരുവോരം നിന്‍

മിഴിപ്പൂവിതളും നനച്ചതെന്തേ?

ആരെയോ കാത്തു നീയും മയങ്ങുന്നതീ

തെരുവിന്‍ മടിത്തട്ടിലോ?

നീ കൊതിക്കുന്നൊരാളും വന്നു ചെരുകില്ലെന്നോമലെ...

നിനക്കായും വല നെയ്തു തുടങ്ങിയാ രാവിന്‍-

കരങ്ങള്‍ അങ്ങകലെ ഏതോ കോണില്‍...........

പതിനേഴിന്‍ വസന്തം ഒരുനാള്‍ നിന്‍ തെരുവിന്‍

ഇടനാഴിയില്‍ വന്നെത്തിയാ വാതിലും തുറന്നിടും...

കേഴുവാന്‍ വയ്യാതെ നിന്‍ ഹൃദയവും തുടിച്ചിടുമീ -

ജന്മം ഒന്നു പെയ്തോഴിഞ്ഞിടുവാന്‍ മാത്രമായ്‌..........

നിന്‍ മിഴിനീര്‍ തുള്ളികള്‍ തുടക്കാനാവാതെ

നോവുന്നു ഞാനും മറ്റൊരു പേടമാനായ്‌.....

എരമല്ലൂർ സനിൽകുമാർ


സ്വീകരണമുറിയിലെ
ഭിത്തിയില്‍,
മരിച്ചവരുടെ ചിത്രങ്ങളേയുള്ളൂ!
ആ ചിത്രങ്ങളിലേയ്ക്ക്‌
നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ
എനിക്ക്‌ ചിരിവരുമായിരുന്നു.
ചിരിക്കാന്‍ മറന്ന
കാരണവന്മാര്‍!
ചിരിക്കാതെയും
നിസംഗതയോടെയും
വിഷാദ ഭാവത്തിലും ഒക്കെ
കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുമായി
വരയപ്പെട്ട്‌,
ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടവര്‍!
പാവങ്ങള്‍,
എന്റെ പിതാമഹന്മാര്‍!
ചിത്രങ്ങളില്‍,
മുത്തശ്ശന്‍
മുത്തശ്ശി
അച്ഛന്‍
അമ്മ
മൂത്തമ്മാവന്‍
ചെറിയച്ഛന്‍
അറിയുന്നവരുടെ
പട്ടിക അവിടെ തീരുന്നു.
പിന്നെയുമുണ്ട്‌,
പേരും
സ്ഥാനമാനങ്ങളുമറിയത്ത പലര്‍,
പല പ്രായക്കാര്‍
കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുമായി!
മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലേയ്ക്ക്‌
ഒടുവിലത്തെ ചിത്രം
ഞാന്‍ വെക്കുകയാണ്‌
കളറില്‍
ഒരു കുടുംബഫോട്ടോ!
ഫോട്ടോയില്‍
ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചിരിമറന്നവരാണ്‌,
ഞാന്‍
ഭാര്യ
മകള്‍
മകന്‍!
ചിരിക്കാന്‍ മറന്നവരുടെ
ഈ വീട്‌
ഇനി മരിച്ചവര്‍ക്ക്‌ സ്വന്തം!

എൻ.എസ്.സരിജ


ചൂളം വിളിച്ചു കൊണ്ട്‌ ഒരു കാറ്റ്‌ മലയിറങ്ങി വന്നു. അപ്പോഴും അകലങ്ങളിലേക്ക് അഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന നോട്ടവുമായ് അയാള്‍ കാവലിരിക്കയാണ്. ആ ഒറ്റയടിപ്പാതയുടെ വിദൂരതയില്‍ അവളുടെ രൂപം തെളിയുന്നുവോ? ഇല്ല, അവള്‍ വരില്ല. എങ്കിലും അവസാനമില്ലാത്ത പ്രതീക്ഷകള്‍ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നു.

ഇലകൊഴിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന റബ്ബര്‍മരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം മലഞ്ചെരുവില്‍ പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ്‌. അവയ്ക്ക് കുടയായി‍ തഴച്ചു വളരുന്ന ഊതൂണി മരങ്ങള്‍. ഓര്‍മ്മകളുടെ കുടീരം പോലെ അവയിന്നും തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിലെ മുറിവുകള്‍ ഒന്നു വിങ്ങിയോ...? മലയിറങ്ങി വന്ന കാറ്റ് ആര്‍ദ്രമായ് താഴ്വരകളിലെങ്ങും വീശിത്തുടങ്ങി. അടക്കാനാവാത്ത ഒരു വേദനയില്‍ അയാള്‍ കണ്ണുകള്‍ ഇറുക്കിയടച്ചു.

ഇവിടെ ഇല കൊഴിക്കുന്ന മരങ്ങളും, നാരകത്തില്‍ നിന്ന് അടര്‍ന്നു വീഴുന്ന പൂക്കളും എന്നെ കാലത്തിന്‍റെ ഒഴുക്കറിയിക്കുന്നു; അയാളോര്‍ത്തു. ഒരിക്കല്‍ ഈ മലഞ്ചെരിവുകള്‍ കുറ്റിക്കാടുകളായിരുന്നു. കുന്നിക്കുരുവും കാട്ടുചെത്തിയും സമൃദ്ധമായി വളരുന്നയിടം. ഓണക്കാലങ്ങളില്‍ പൂക്കള്‍ തേടിവരുന്ന കുട്ടികളൊഴിച്ചാല്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ മലയോരങ്ങള്‍ വിജനമാണ്. വായനശാലയില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുമായി നേരെ വരുന്നത് ഇവിടേക്കായിരുന്നു. ഈ കുന്നിന്‍ ചെരിവുകളിലിരുന്ന് റഷ്യയിലെ മഞ്ഞുകാലം വിഭാവനം ചെയ്ത നാളുകള്‍... ഇന്ന് മലഞ്ചെരിവുകളേറെയും തരിശ്ശായിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് മുള്ളിന്‍ പൂക്കളും കലമ്പട്ടയും മാത്രം.

വരയും വര്‍ണ്ണങ്ങളും ലഹരിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവിതത്തിന്‍റെ ബാക്കിപത്രം. വരച്ചു കൂട്ടിയ ചിത്രങ്ങളും മടുത്തു പോയൊരു മനസ്സുമായി ഗ്രാമത്തില്‍ വണ്ടിയിറങ്ങുമ്പോള്‍ മൂര്‍ച്ചയുള്ള ഒരായുധത്തിനായി സിരകള്‍ ദാഹിച്ചിരുന്നു. അന്ന്‌ എല്ലാം അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ...

ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എന്നെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തിയത് അവളാണ്. എന്‍റെ കൌമാര സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് കളിപ്പറമ്പായ ആ മലയോരങ്ങളിലേക്ക് അവസാനമായി ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി നടക്കണമെന്നു തോന്നിയ നിമിഷം. അത് അവളിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു. വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ യാത്രയിലെ ദൂരങ്ങള്‍ താണ്ടാന്‍ തനിക്കായില്ല എന്നയാള്‍ വേദനയോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഊതൂണി മരങ്ങളുടെ പച്ചപ്പില്‍ പുസ്തകത്താളുകളിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി അവളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇലക്കൂടുകളില്‍ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ തണുപ്പായിരുന്നു. ആത്മാവിലേക്കു വീണുകിട്ടിയ ആ തണുപ്പാണ്‌ ഇന്നും എന്‍റെ ജീവിതം.

കാറ്റിന്‍റെ ശബ്ദം നിറഞ്ഞ പാറക്കെട്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍, തണല്‍ വിരിച്ചു നിന്ന ഊതൂണി മരങ്ങള്‍ക്കു താഴെ വിസ്മയം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവള്‍ അയാളെ നോക്കി നിന്നു. കാറ്റ്‌ ഇലകളിലടിച്ച്‌ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ ഓര്‍മ്മകളും ഉള്ളില്‍ കലമ്പുന്നത് അയാളറിഞ്ഞു. മരണം അവളെക്കണ്ട് അയാളില്‍ നിന്ന് ദൂരെ മാറി നിന്നു. അക്ഷരങ്ങള്‍ ആത്മാവിനോട്‌ ചേര്‍ത്തു വച്ചവള്‍ നിറങ്ങള്‍ നെഞ്ചിലേറ്റിയവന്‍റെ വഴികാട്ടിയായി.

ജീവിതം ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി എനിക്കവസരം നല്‍കുകയായിരുന്നു. ജയിക്കണം എന്ന്‌ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ട്‌ ഒപ്പം അവളും. ഒടുവില്‍... വിജയങ്ങള്‍ കാണാന്‍ അവളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആത്മാവിലെ മുറിപ്പാടുകളെ തൊട്ടു വരുന്ന ഒരു നിശ്വാസത്തൊടെ അയാള്‍ മന്ത്രിച്ചു “അതെ തെറ്റ് എന്‍റേതാണ്, എനിക്കാണ്‌ തെറ്റിയത്‌. ആ പെണ്മനസ്സ് എന്‍റെ മനസ്സിലാക്കലുകളില്‍ നിന്നെത്രയോ ദൂരെയായിരുന്നു... “

ഇലക്കൂടാരങ്ങളില്‍ ഇരുട്ട്‌ വീഴാന്‍ തുടങ്ങിയ ഒരു സന്ധ്യ. ഏതു ശാപം പിടിച്ച നിമിഷങ്ങളിലാണ്‌ ഞാന്‍ അവളില്‍ ഒരു പ്രണയിനിയെ തേടിയത്‌? അവളുടെ സാന്ത്വനത്തിന്‌ , സ്നേഹത്തിന്‌ പ്രണയം എന്നര്‍ത്ഥം കൊടുത്തത്‌? മങ്ങിയ നാട്ടുവെളിച്ചം പരന്ന ഒറ്റയടിപ്പാതയില്‍ അവള്‍ക്കു പിന്നില്‍ ഞാന്‍ നിശബ്ദനായി നടന്നു. മരങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ മിന്നാമിനുങ്ങുകളുടെ പച്ച പ്രകാശം പറന്നു കളിക്കുന്നു. ഒറ്റയടിപ്പാതയുടെ അടുത്ത തിരിവില്‍ അവള്‍ യാത്ര പറയും. ഹൃദയത്തില്‍ ഒരു വ്യഥ നിറയുന്നത്‌ ഞാനറിഞ്ഞു. ഇലകൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങള്‍ക്കു മേല്‍ നിലാവുദിച്ചു. അകലെ ഒറ്റയടിപ്പാത ഇരുവഴിയായി പിരിയുന്നു. ഒരു നിമിഷം.... അവളെ ഞാനെന്‍റെ നെഞ്ചോട്‌ ചേര്‍ത്തു. മരക്കൂട്ടങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ കാറ്റ്‌ ഓടിയൊളിച്ചു. നിലാവിനുമേല്‍ വീണ്ടും ഇരുട്ട്‌ പരന്നു. എന്നില്‍ നിന്നു കുതറിമാറിയ അവളുടെ നേരെ നോക്കാന്‍ എനിക്ക്‌ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിശബ്ദതയുടെ ആ നിമിഷങ്ങളില്‍ ഞാനില്ലാതെയായിരുന്നെങ്കില്‍.... മങ്ങിയ നിലാവിലൂടെ അവള്‍ നടന്നു മറയുമ്പോള്‍ ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ മലയോരങ്ങളില്‍ , ഇലക്കൂടാരങ്ങളില്‍ ഇനി ഞാനൊറ്റയ്ക്കാകുമെന്ന്.

ഒരു പെണ്‍കിളി കൂടുപേക്ഷിച്ചു പറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അതിന്‍റെ ഓരോ ചിറകടിയും എന്‍റെ ഹൃദയത്തില്‍ മുറിവുകളാകുന്നു. നിസ്സഹായതയുടെ, ഒറ്റപ്പെടലിന്‍റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നീ പോയതെന്തിന്? ഏതോ നിമിഷത്തില്‍ നിന്നോട് തോന്നിപ്പോയ പ്രണയം, അത് ഇത്രമാത്രം നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നോ? . താഴ്വരയുടെ ഏകാന്തയില്‍ ഇന്നും ഞാന്‍ തനിച്ചാണ്, അവളുടെ ഇലക്കൂടാരത്തിന് കാവലായ്. ഹൃദയത്തില്‍ ഒരു നീറ്റലായ് പറയാന്‍ മറന്ന ഒരു പിടി വാക്കുകള്‍, അത് കേള്‍ക്കാനായെങ്കിലും അവള്‍ വന്നെങ്കില്‍...
Sunny Kulathakal

“Every day a different guy

and this is our chastity”

In our land there are still virtual examples of the type of women described in the above verse taken from the Rambhapravesam (Appearance of Rambha) chapter of the Ravana Vijayam (Ravana’s victory) Kathakali. There is nothing to wonder when Rambha tells Ravana that her chastity is nothing but giving pleasure to a different man each night. Some of the other ancient practices are even more interesting. We are all familiar with characters like Vasavadatta who was entertaining a Chettiar (Rich merchant) despite the fact that she was in deep love with Upagupta.

Had there not been parents in our land who used to encourage their daughters to consider the love towards husband, sacrifice and commitment of Seelavathy who used to carry her leper husband on her shoulders to the brothel as model qualities worth emulating?

Tactics of seduction

Relevant are also a few verses from Tactics of seduction (Kuttineematham) containing certain advises of a mother to her daughter. Tactics of seduction comprises 200 “slokas” (quatrain containing four lines each) the subject matter of which are advises about the traditional profession of prostitution from the mother of Anangvalli, a novice into prostitution. Quoted below is a portion of the same:

‘This is youth, my dear daughter! You, the arrow of cupid

born out of women! Moonshine on a rainy day is not eternal;

There is a big ocean of old age before you

It has to be crossed with the wealth earned during your youthful days’

“The feminine charm and voluptuousness of youth is not enduring; Earn as much you can before the physical charm is lost so that you can cross the ocean of old age comfortably” This was what mothers were advising their daughters those days. It was the Venmani movement which perpetuated the literary tradition having the same flavour akin to Tactics of seduction in the name of Ambopadesham. The work presents the advises given bygrannies to young prostitutes in different styles. Venmani Mahan, Kodungalloor Kochuunni Thampuran, Naduvathu Achan Namboothiri, Oravankara Neelakandan were among the authors of Ambopadesam. Given below is one of the slokas:

“You naughty daughter! Why this ghostly look, Why don’t be clean?

Hey young beauty! You have to wash your body;

Don’t you know the well groomed body

of a maiden has infinite charm?”

Many have written similar sleazy verses fuming with the stink of porn and containing lines which have dubious inner meanings and pornographic connotations which no civilised person will ever dare to utter.

The early Malayalam literature clearly presents Malayalee woman as the one brimming with lust. Those days, sexuality was dripping through the naughty eyelash of Kairali (Literary and cultural psyche of Kerala). The writings of Manipravala period were described as “Poetry of skin”.

If it was the heady scent of raw flesh that was steaming from Radha-Madhava Rasa Creeda (sexual indulgences of Radha and Madhava) and the relationship of Subhadra and Arjuna, it was the symphony of “no-strings attached” sexual indulgence that was echoing from the lyrics of Venmani poetry. The celebrated heroines like Unniyadi, Unniyadichi and Unnichiruthevi of early Malayalam literature were all prostitutes.

Seelavathis (Woman of character)

“Then came the bright moonshine of the female. There were also Selavathi’s to teach them noble behaviour. The bards and those who reveled in literature of ribaldry never knew how to bring up a girl in a decent family atmosphere. It was Kumaranasan who lifted the Kerala woman from this stinking sewage and brought her up. “Nalini”, “Leela” and “Seetha” marked the dawn of a new tradition”

What came to replace that tradition was the woman who had become merchandise, says Thayattu Sankaran. He continues “We don’t need Seelavathis; but the entry of Christian Keelers to replace them needs to be resisted vehemently by enlightened Kerala. Today’s progressive writers could see only what the commercial world highlights in a woman. In their eyes woman is nothing but a sexual commodity. For them woman is just the sum up of features that arouse such passion….”

The animal instinct to snarl with lust at the very sight of a naked woman is condemned by Thayattu while underlining the need to recognize the real value of woman.

Virgins

There were a time during which keeping “Tharavadu” (ancestral homes) doors open for the upper class was considered as a sign of status and pride. Virgins waited to receive them at households with lips reddened with chewing pan (the practice of chewing a mix of betel leaves, arecanut and lime). In those days there were woman who considered it a blessing to have physical union with the body of the “lord” (men from the upper class). With the blooming of sub standard sexual passion, conjugal morality lost its value opening up the doors for prostitution. Matriarchal system which allowed free sex with as many persons as possible without any social stigma attached to it was in vogue during those days. Chandu Menon (One of the early Malaylam Novelist) in his novel “Indulekha” clearly reveals this. The urge of Suri Namboothiri who came to marry Indulekha to enter the bedroom of her mother is quite sarcastically described in the novel.

It cannot be said that illicit sexual relationships will come to a grinding halt with the improvement in financial condition. The heroine of “Indulekha” and her mother had a wealth of Rs 30,000 those days to spend freely as per their whims and fancies. Still their sexual excesses continued unabated. There were some signs of change in the social standards of living when the financial condition of woman started improving. That was how the moves against the matriarchal system became stronger. The practice of the upper class went on building up extra marital relationships in several households also underwent a change.

The moral dictate at one time was that the woman should not cover their breasts as a mark of respect to the elite. A quote from “Malabar Quarterly review” (XI, 1903) attributed to Tippu Sultan as telling to a particular religious community during his visit to Kozhikode in 1788 is relevant here: “I request you to live like members of other communities after doing away with your practice of a woman having sexual relationship with as many as10 men, allowing your mothers and sisters to follow the same practice resulting in giving birth to illegal children and also your relationships that will put even animals to shame and all the other sinful practices.” So terrible was the condition those days.

Modern Malayalam literature

Writers like M Mukundan and Kakkanadan were the ones who started to anchor stories centered on prostitutes in modern Malayalam literature.

“Aysha” a well known poetic work of Vayalar portrays the touching life of a street prostitute. Aysha, daughter of a butcher, Adriman is sold to a rich man who had married four times before. Aysha objects:

“Adraman roared as usual

Hey girl, I will cut you into pieces

and hang in my shop”

Threatening her in this manner he gets rid of her without sparing gold or any other ornaments or any kind of wealth. Then he buys four goats with the amount received as the price of his dauther’s sale and hangs in his shop.

The rich man who married Aysha divorces her. Pushed to the edge and totally orphaned Aysha becomes a prostitute selling her body in the evening bazaar. Aysha who strangled her first child to death decided to bring up her next baby. He should grow up and take revenge on this world which threw her to the corner of this street. Thus her next offspring turns into the incarnation of her angel or revenge.

One day the rich man who divorced her happened to drop into her brothel. She cajoles him and that night she fatally stabs his chest with a dagger. She ends up in jail. Meanwhile Adraman also lands up in jail in a murder case.

Aysha’s son grows up. Adraman who returns after his long years in jail happens to meet Aysha’s street child. Both of them locked themselves in a prolonged emotionally charged embrace. The poetry ends with the two wows to emerge as a single force of revenge to bring down the whole world to dust.

A few lines from Ayyappa Panicker’s poem “Pralayam” (The great flood):

“Fixing the rate at Rs two, she lay on the metal sheet after spreading her dress on it.

He had a second’s sigh of relief that there is at least no sales tax..

He sprang his body as a bow and sent all his five arrows and then came the flood.”

What the poet portrays here is an innocent woman who had the sincerity to give back 50 paise taking note of the embarrassment of the client who opted for the kind of prostitution that can be described as “love sans creation”. He had become so weak that he could not even accept that money which was actually meant as bus charge to go home. Instead he walked back home.

Chilappathikaram

In Chilappathikaram, one of the five great Tamil poetic treatises there are references to “street of seduction” flanked by “…….plenty of brothels which used to lure men like vampires to suck blood till the last drop and send their preys to unconscious slumber every day irrespective of whether they are monks who happened to be trapped by lusty eyewink or playboys who revel in enjoying different women just like beetles which opportunistically switch from one flower to another in gay abandon to taste their nectar, or adolescents who experience sexual bliss for the first time”

“Our area is so notorious that the eyes of the youth will not dare to tread anywhere near that street during sundown fearing the alluring eyewinks of young women” is how the place is described.

It is said that Madhavi, the prostitute of Chilapathikaram is a descendant of Urvashi, the danseuse of the heavens who received the curse of Agasthya Muni to be born as a human being for her refusal to perform in the court of Indra while Narada was playing violin. Chilappathikaram also refers to Kovalan, the husband of Kannaki known for her chastity matching that of Arundhathi entering the bed chamber of Madhavi, forgetting his affluent home and beautiful beloved.

There is a portion quoted to the great ascetic Kavunthi Adikal as saying “the positive and negative grief brought upon men by cupid touch only those who embrace curly haired beauties and not the wise men who live in their solitude. This is not the first time, but since time immemorial that those worldly men who have found the female body and their feast as a source of just pleasure struggle in the endless ocean of grief succumbing to lust which, the enlightened sages shunned realising that it only breeds grief

Prostitutes also have a history

In short, prostitution is one of the world’s oldest professions. We have already seen a few instances of how fallen women are portrayed in Malayalam and Tamil literature. To have an overview of the world of prostitutes, the best thing is to evaluate their present situation in a historical perspective.

Prostitution was prevalent in one form or other in all caste, classes and religious communities from time immemorial. There is evidence in history that prostitutes who were considered as a means to quench excessive sexual urge had an indisputable position in the society. However there are genuine reasons to doubt that this profession is now at the verge of degeneration in the following the sunset of its good old days and privileges

This institution which once flourished under royal patronage and the shade of religion is still continuing, but under cover and in secrecy.

There are ample references to prostitution in Bible. There are references to functioning of brothels centered around Canaanite churches. There are a lot of evidences in the Old Testament about the prevalence of prostitution.

There are several stories in ancient epics about Urvashi, Rambha, Menaka and Thilothama. Those women who were the symbols of beauty and voluptuousness had exceptional skill in music and dance. Their job was to take care of the gods and pleasing them. The “Matsya Purana” (The epic of fish) refers to even a sage like Viswamithra succumbing to the sexual charm of Menaka leading to the birth of Sakunthala, one of the celebrated heroines of world literature.

There are also evidences of the existence of prostitutes during the times of Pandavas and Kauravas as well. In the book, “The sexual life in ancient India”, there are references about women engaged in prostitution quoted to Yudhistira as telling in a message. It so happened that King Pandu could not engage in sexual intercourse with his wives (He had two namely Kunthi and Madri) due to a curse of a sage. Then he abdicated his throne and opted for living with his wives in a lonely haven. The problem was that his soul will not rest in peace if dies without children and at the same time he could not have sexual union with his own wives. Caught in this dilemma he says to Kunthi “Please have sex with equals or the peerfect ones to have a son”. Kunthi refused. Pandu reassures her that such things have happened before and is not a sin. That was how the Pandavas were born. This can be considered as a typical example of the husband himself compelling wife to have illicit relationships.

Celestial court

The institution of celestial court (The court of gods) which was in vogue during the times of Aryas in the course of time turned into one that gifts prostitutes to guests. Women were utilised as a means to express the friendship and fellowship with other kings. It was common that the king who loses in a battle handing over his dearest whore to the winner.

There had even attempts of battles among kings in the name of some particular prostitutes. There had also been instances of prostitutes being utilized to spell the fall of rival kings. It is said that young girls were specially recruited from a very early age itself and groomed them by feeding poisonous herbs and food. These women known as “poisonous virgins” were utilized to trap enemy kings who used to die after their sexual encounter with these women

“Anthapuras” (Chambers of women)

The slave women were considered a decorative oranmnet for the Brahmin “Anthapuras” (chambers of women). Even in Kerala there were kings who used to keep hundreds of low caste (Soodras) women, highly skilled in music and dance in their Anthapuras. “Manusmrithi” contain a set of rules relating to “women of easy manners” (prostitutes). Brahmin priests had taken upon themselves the responsibility to discourage such women as well as those who encouraged them to follow the wrong path. “Manusmruthi.” prescribes fines and even more severe punishments such as cutting off limbs mainly sexual organs and even death sentence to sexual criminals. It is prescribed that immoral women should be left to be mauled by dogs in public place and men to be burnt alive.

In “Matsyapurana” a prostitute is referred as a symbol of good omen. In south India there existed the practice of engaging prostitutes for tying “Mangalya Sutra” (nuptial cord).

Code of Conduct

An attempt had been made in Kautilya’s “Artha Sasthra” to formulate a code of conduct for prostitutes. The duties and responsibilities of courtesans (high profile prostitutes) are described under the title “Ganikadhyasha) (superintendent of courtesans). Such women appointed in the pay scale of a thousand money (single coin) should have extreme feminine charm and other feministic qualities. A rival prostitute was also appointed at half the pay scale. Royal courts of those times also used to appoint different types of dancers apart from prostitutes for various purposes. They were never meant to be ordinary prostitutes. They were considered as royal courtesans ideally suited for giving sexual company to the cultured elite. They were also utilized for spying for political purposes.

The famous “Kamasutra” of Vatsyayana has described about prostitutes and their lifestyle. It also explains in detail, the tips for successfully carrying out the profession.

Noble calling

Countries like ancient Greece, Armenia, Syria and Cyprus used to consider prostitution as a noble profession according to certain records. Prostitution was practiced as a ritual to please the Godess, Aphrodite. The Greek Afrodite temple might be yet another copy of “Yellama” temple of Karnataka. Prostitution linked to religion was in vogue also in countries like Egypt, Babylonia, Phoenicia and Arabia. Prostitutes had an important role in several religious festivities. There were even official prostitutes in several places of worship! To have sex after paying a small offering was considered as a recognized religious practice. Several women used to serve this way in these places of worship and donate their earnings to the deity. It was with added dignity and pride, these women who accepted prostitution as a divine commitment returned to their homes.

The men of Greece who used a category of women known as “Hetere” for sexual outlete after leaving the duties of giving birth to children and take care of the household on the shoulders of their wives also gave the necessary encouragement for the growth of prostitution. In some communities there were attempts to use prostitution a practical dimension by giving it a religious façade. It was said that ancient Armenians encouraged their daughters to engage themselves in prostitution prior to marriage to earn money to pay dowry. Thus these who were engaged in the so called “Freelance prostitution” used it as a temporary short cut for easy money and thereby making their life secure.

The great Poet Kalidasa in some of his works had referred to “Holy prostitution” prevalent during the third century. He had recorded that prostitutes were accommodated in the premises adjacent to the Mahakalikshethra (The temple of great Kali) in Ujjain. The devotees who thronged seeking the pleasure from these “Holy whores” were also in fact numerous! It may be surprising for the new generation of our times to know that it was a practice those days to offer daughters at the temples out of the faith and commitment to the God and religion. It is only a historical fact that the Devadasi system was prevalent till recent times even in India. Dr S D Punnekkar (Tata Institute of Social Science) who conducted a study on the Devadasi System has states that there were many who believed that girls should be offered for satisfying the sexual passion of the God just preparing “Amruthethu” (food offering) for the deity at temples.

The Devadasi System

It is even said that the Gods will heed to the prayers of the devotees only in the presence of temple prostitutes known as “Devadasis” in South India and “Mangalmukhis” in North India. This was the reason for the flourishing of prostitution in temples and attribution of divinity and dignity to the same.

There was a time when “Thevidichi Sthanam” (the post of prostitute) set apart for those women who educated, pious, brilliant in arts and music were accepted as a highly decent profession. There is a great similarity between these “Thevidichis” who excelled in dance and music and the Geishas of Japan. Those who manage to get jobs related to temples wre known as “Devadasis”. Even the kings never considered marrying them as some thing against prestige. Kandiyoor Thevidichi Unnikulangara, the wife of the Venattu King Veerakerala Varman, Chinna Devi , wife of Odanattu King Eravi Kerala Varman, Pavaiyyar, wife of Sundara Moorthy Nayanar and Chokkathandal, wife of Veerapandyan were all Devadasis. Devadais of temples used to tattoo the image of the deity of their respective temples on their body. The rule was to give respect to such women who carries the imprint of the God. Beautiful women were made public property by offering them to temples and even given royal status. Devadasis who had the right to sit with the king alone and chew pan used to receive them with handshake. There was a standing instruction that the Devadasis of Sucheendran should accompany the Venattu kings all through their visit.

The following excerpt from Elamkulam Kunjan PIllai’s preface written for Unnooli Sandesham wherein there is a clear description of the status and privilege enjoyed by Devadasis is worth noting:

“There is no doubt that upto 14th century Devadasis enjoyed the status akin to that of today’s film stars. Thereferences of Abdul Razaq in 1943 that the Devadasis who were the most respected in Vijayanagaram were considered on par with the wives of ministers and the visits of gentlemen to their houses were never considered as anything wrong and, the entire expenses of the 1200 and odd police force were met from their income and aptly said of Kerala…. It is said that it was common that Brahmins, Kshathriyas and others used to offer virgins to the temples seeking blessings like healing of disease and even parents of high class families were enthusiastic to see their daughters becoming Devadasis.”

Devadasis and their lovers had shown great interest in paying money for writing poems about them. In “Chandrotsava”, there are references about Sankaran, Poonam and others getting closer to prostitutes and singing songs. The Sanskrit poems like Sukasandesam, sivavilasam, Mayoora dootham etc are full of descriptions about Devadasis. Certain poems of ancient times testify that the genesis of the movement of “Manipravala” itself to Devadasis.

Elamkulam Kunjan Pillai in his work titled “The dark chapters of Kerala” has written”

“the word, “Thevidichi” underwent fast degeneration because of the curious mix of factors like the pleasure crazy Namboodiris administration of temples, the advise of

Pizharakayyamars and Pattas who had stooped to the level of lusty bulls, the hegemony of local rulers and the life in the premises of temples. He establishes that Devadasi system started degeneration ever since it became a matter of heredity. One could realize this from works like “Unniyachi Charitham, Unnichiruthevi Charitham, Sukasandesam, Unnuneeli Sandesam, Cheriyachi Unniyadi Charitham written during those days.

The middle age

The middle age was a period which ascribed over importance to wine and women. Except Aurungaseeb all the Muslim rulers had encouraged prostitution. Prostitution flourished as a widespread institution on account of the loving patronage of most of the then rulers and kings. The “Anthapuras’ (women’s chambers) of the Muslim rulers were overflowing with exceptionally beautiful women and mistresses. A haven called “Shaitanpuram” was set up exclusively for courtesans in the capital itself during the times of Akbar. Akbar had 800 “Anthapuras” in Agra alone. “Meena Bazaar” was a shopping place exclusively set apart for courtesans. Only the kings and their close associates had the permission to visit the prostitutes who frequented that place. Several women were engaged for performing dance and music in Mugul durbars. However they did not allow anyone to have sex with anyone anywhere in any manner. The prostitutes had a comfortable living under the protection of those who were in high places. They were skilled in music dance and other fine arts. Mughul kings ensured that dancers are provided for the entertainment of military chiefs at their camps. With the decadence of Mughul rule, the inmates of Anthapuras and those who were engaged in dance and music were thrown out the royal mansions. Those hapless women who had to wander in the streets as a result knew no other jobs. Also none came forward to promise any creative occupation for them. That being the situation those days, it is not surprising that they opted prostitution for earning a living.

Women like Barias Dure Dars, Patarias, Nutts, Brijwasis ,Rajdharis etc were being considered as the descendants of the inmates of “Anthapuras’ and mistresses of royal palaces of yesteryear.

The condition of women had not improved significantly even during the British rule. In the absence of governmental regulations, prostitution developed as an institution. In the place of Muslim royal patronage, new patrons surfaced. Jamindars, Taluk heads and Nawabs came forward to take care of prostitutes. But, when the Jamindari system was done away with and states were re-organised after independence, those who earned a living by prostitution were once again on the streets.

The situation today

Thus, prostitution which was in vogue in various forms years ago is continuing either organised or not in all the cities of India. It is impossible to get the statistics of the number of persons engaged in this profession. Nobody has the figures of the number of men who work in this field as brokers and others. The statistics available from the police and doctors can only be incomplete. It is not that easy to trace the whereabouts of prostitutes and their accomplices who migrate in newer pastures constantly and compile their up-to-date statistics. Trafficking women using new technologies surpassing any other trade and sexual crimes relating to the same as well erosion of moral values are currently on the rise.

Prostitution as an easy means to make money with the unofficial support of the society continues even today in several parts of the world as a legacy of the past.

At least a certain amount of success was achieved in banning prostitution after the Eastern Europe came under the control of Communists in the post second world war period. Several controls were imposed in countries like France, Italy, Belgium and Japan. Still there is no widespread awareness in most parts of the world that “adulteress” is such a bad word.

There are legal provisions facilitating the conduct of prostitution in most parts of Asia including Arab countries. In Latin America prostitution has no strings attached it. Even in Mexico it had legal sanction till a few years ago.

It was after independence, Government started to pay attention to the problems created by prostitution in India. The first official enquiry into prostitution was initiated under the auspices of Social and Moral Hygiene Committee in 1954.

The said committee studies the manifold implications of prostitution including the social, moral, economical and commercial problems created by the same. However the report of the committee submitted in 1956 was incomplete. Yet there was a realization of the need to make common people aware about moral and social norms of hygiene in a scientific perspective.

Vidhyadhar Agnihotri has published a book titled “Fallen Woman” after conducting a study of prostitution in the commercial city of Kanpur in Uttar Pradesh. M S Mathur and Dr B L Gupta of Agra University could study the situation there in more detail and more scientifically. The book titled “Prostitutes and Prostitution published by them in 1965 contains the conclusions of their scientific enquiry and their recommendations.

Dr R B K Jayasankar had conducted some researches about prostitution prevalent in the city of Mumbai. Hindi writer Amrit Lal Nagar has published a book titled “Ekothe Valiyan” in 1961 based on his interviews with some prostitutes. But it doesn’t delve much into the social and economic implications of the problem.

The research books under the title; “A study of the prostitutes in Mumbai” published by Dr S D Punnekar and Kamala Rao of the Tata Institute of Social Sciences in 1962 deals in good detail the family background and the special circumstances of those who enter the field.

Dr J J Pankkal and colleagues are currently engaged in a detailed research into the Devadasi system.

The researches conducted by Dr B C Muthayya in the city of Madras have been published under the title “Institutionalised Victims of Immoral Traffic and Commercialised Vice in Madras City.

M Ranga Rao and J B Raghavendra Rao have also conducted a study on the prostitutes of Hyderabad.

This is an attempt to have a factual study in a historical perspective on this institution based on direct findings about prostitution which is on the rise in the developed cities of India. In all the Indian cities prostitution is thriving in all the Indian cities. However but what is highlighted here are the realities directly came across in Mumbai, one of important cities of India as a typical example.

winnie panicker

In this sunny bright morning,
When the rays of the sun just drop into my room through the
Panelled window on my left,
I can see sprinkles of colourful dust falling through them…

And the slight breeze, warm and stroking me with the slight heat
I feel like a floating petal on the bowl filled with water
The coolness beneath me makes me even happier in this breezy day
The breezy day of the heated sun

As I see a chilled glass of extracts, so sugary and sweet
And waiting to be gulped by me,
The tongue tingling juice just drips into me and I take it in
Feeling so overwhelmed and enthusiastic of the coolness that is spread in me

And the sun, just doesn’t seem to hide away,
He just shows how much he wants to be here, just be with
And not leave, and there he gives all that he can
In full amounts, just bright, skin scorching heat…but, that in his eyes, affection!

ടി.ബി.ലാൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്‌നോപാര്‍ക്കിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഐ.ടി കമ്പനിയുടെ വാര്‍ഷികം. തലസ്ഥാനത്തെ നക്ഷത്രഹോട്ടലില്‍ ഒരുക്കിയ ഡിന്നര്‍പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഡിമാന്‍ഡുള്ള ചൂടന്‍ വിഭവം- ദോശ!
അതേ നമ്മുടെ അടുക്കളപ്പാതകങ്ങളില്‍ ഒരു വിലയുമില്ലാതെ ഒതുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ദോശ തന്നെ. ദോശയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു ടെക്കികളുടെ പിടിവലി. തട്ടില്‍കുട്ടി ദോശയെന്ന ഓമനപ്പേരില്‍ വിളിക്കുന്ന പപ്പടവലിപ്പത്തിലുള്ള നാടന്‍ദോശയാണ് മേശപ്പുറത്ത് നിരന്നിരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തു മാത്രമല്ല, കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടുമൊക്കെയുള്ള പ്രമുഖഹോട്ടലുകളിലെ മെനുചാര്‍ട്ടുകളില്‍ തട്ടുദോശകള്‍ ഇടംപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ദോശയുടെ ഒരു കാലം എന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാന്‍?

തട്ടില്‍കുട്ടി ദോശ ഇടിച്ചുകയറിയതോടെ സാദാദോശയ്ക്കും മസാലദോശയ്ക്കുമൊന്നും ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യക്കാരില്ല. കേരളദോശയെ പുച്ഛിച്ചു പടിയിറക്കിവിട്ടിരുന്ന തമിഴന്‍മാരുടെ അണ്ണാച്ചിഹോട്ടലുകളും ഇപ്പോള്‍ തട്ടുദോശയുണ്ടാക്കാനായി ദോശകല്ലുകള്‍ ചൂടാക്കിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

സിനിമാദോശ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റംദോശയുടെ ഈ ചാകരക്കാലം കേരളത്തില്‍ എന്തുമാറ്റമുണ്ടാക്കി എന്നന്വേഷിക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും.പുട്ട്-കടല, കപ്പ-ഇറച്ചി, പൊറോട്ട-മുട്ട തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയകോമ്പിനേഷനുകളെയെല്ലാം തട്ടുദോശ പിന്നിലാക്കി.

ചമ്മന്തിയോ ചാറോ പിന്തുണ നല്‍കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒറ്റക്ക് ഭരിക്കാന്‍ വേണ്ട ഭൂരിപക്ഷം ദോശ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു.മലയാളരുചിയെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രുചിക്കൂട്ടുകളില്‍നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തിന് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കൂട്ടംപേരെങ്കിലും സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിനും സംവിധായകനായ ആഷിക് അബുവിനും നന്ദി പറയുന്നുണ്ടാവണം. സിനിമാനുഭവത്തില്‍ മാത്രമല്ല രുചിയുടെ രസക്കൂട്ടുകളിലും പുതിയ ഭാവപ്പകര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഈ ചിത്രം വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. തട്ടുകടകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും മാത്രമല്ല വീട്ടകങ്ങളിലും ഇപ്പോള്‍ തട്ടില്‍കുട്ടിദോശക്കാണ് ഏറെ പ്രിയം.

ഭക്ഷണപ്രിയരായ ഒരുകൂട്ടം കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ആധുനീകവും നാഗരീകവുമായ മലയാളജീവിതത്തിന്റെ സിനിമാസാക്ഷ്യംകൂടിയാണ് യുവസംവിധായകനായ ആഷിക് അബു സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ സിനിമ.
എസ്.എഫ്‌ഐക്കാര്‍ ദോശ കഴിക്കില്ല; അവര്‍ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരാണ്
മുകളിലെഴുതിയ പ്രസ്താവന ഇതോടെ തിരുത്തുകയാണ്. എസ്.എഫ്.ഐക്കാരും ഇപ്പോള്‍ ദോശ കഴിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എടുപ്പിലും നടപ്പിലും എഴുത്തിലും ചിന്തയിലും ആഷിക് അബു ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണ്. മുണ്ടുടുക്കുമ്പോള്‍ പക്ഷെ ഈ ഇടതുആഭിമുഖ്യമില്ല. സിനിമയില്‍ തരംകിട്ടിയപ്പോഴൊക്കെ ദേശാഭിമാനി തന്നെ വിടര്‍ത്തിക്കാട്ടാനും മറക്കുന്നില്ല.
രുചിയുടെ വ്യത്യസ്തലോകങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു പ്രയാണം ആഷികിന്റെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട്. രുചികരമായ ആഹാരം കഴിക്കുമെങ്കിലും ആഹാരത്തോട് അമിതമായ താല്‍പര്യം ഈ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനേതാവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളില്‍ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും
മാഗസീന്‍ എഡിറ്ററും ചെയര്‍മാനുമൊക്കെയായിരുന്നു ആഷിക്. പട്ടിണികിടന്നും പോരാടുന്നവരാണേല്ലാ എസ്.എഫ്.ക്കാര്‍.(അന്ന്).''കോളേജിനുള്ളില്‍ നല്ല കാന്റീന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ ചില ഫ്രണ്ട്‌സ് ഒക്കെയാണത് നടത്തുന്നത്. കട്ടന്‍ ചായയായിരുന്നു പ്രധാനഭക്ഷണം. പിന്നെ കോളേജിനടുത്ത് എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രത്തോട് ചേര്‍ന്ന് ചില പരമ്പരാഗതഭക്ഷണങ്ങള്‍ കിട്ടുന്ന ചായക്കടകളൊക്കെയുണ്ട്. ദോശയും പുട്ടും ഉപ്പുമാവും കഴിക്കണമെങ്കില്‍ അവിടെപോകണം. നോണ്‍വെജിറ്റേറിയന്‍ വേണമെങ്കില്‍ ബോട്ടുജെട്ടിക്കടുത്തു പോകണം. അവിടെയുള്ള പാര്‍ട്ടി ഓഫീസായിരുന്നു ഒരുകാലത്തെ പ്രധാനതാവളം. കോളേജില്‍ ചില സഹപാഠികള്‍ നല്ല വാഴയിലവാട്ടി ചോറുകൊണ്ടുവരുന്നവരായിരുന്നു. അവരുടെ പൊതി ഷെയറുചെയ്തുകഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടിയ ഇലയുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പച്ച ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. ഇലയില്‍ നല്ല തുമ്പത്തൂവെണ്മയുള്ള ചോറ്. സാള്‍ട്ട് ആന്റ്‌പെപ്പറിന്റെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള പോസ്റ്ററുകള്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ ഈ ഓര്‍്മകള്‍ ഉപകരിച്ചു.
'' മലയാളരുചിയും, ജീവിതവും- വ്യത്യസ്തമായ ഈ പ്രമേയത്തിലേക്ക് എത്തിയതെങ്ങിനെ?

ഭക്ഷണം മലയാൡജീവിതത്തോട് വളരെയെറെ അടുത്തുനില്‍ക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതൊരു ജാഡയാകുമേല്ലാ. ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റിെല്ലങ്കില്‍ ആഹാരത്തോട് മാത്രമല്ല ഒന്നിനോടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തവരാണ് നമ്മള്‍. ഭക്ഷണത്തെ പ്രമേയമാക്കി മലയാളത്തില്‍ സിനിമകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഗൗരമായി ഈ വിഷയം കൈകാര്യംചെയ്ത സിനിമകളില്ല. എന്റെ മനസ്സില്‍ ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള ചില ചിന്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അനുയോജ്യമായ സന്ദര്‍ഭമൊരുങ്ങിയപ്പോള്‍ ഇതുചെയ്യുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.
വ്യത്യസ്തമായ പോസ്റ്ററുകളും പരസ്യവാചകങ്ങളും. രുചികരമായ ഒരു സദ്യയിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ഫീല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു

ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ എന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ ഈ സിനിമയ്ക്കു നല്‍കിയ തലക്കെട്ടുകളിലൊന്ന്. ദോശ കഴിക്കാന്‍ കയറി ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചിറങ്ങിയ സുഖമെന്നാണ് പല പ്രേക്ഷകരും എന്നെവിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. ഈയിടെ എരമല്ലൂരിലെ തിയറ്ററില്‍ സിനിമ കാണാനെത്തിയ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് തിയറ്റര്‍ ഉടമകളും സിനിമയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരും ചേര്‍ന്ന് ദോശ ചുട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു. പരസ്യത്തിലെ പ്രചരണത്തിലുപരി പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സദുദ്യമങ്ങളും നല്ലവാക്കുകളുമാണ് ചിത്രത്തെ ഇങ്ങനെ വിജയിപ്പിച്ചത്.
മലയാളസിനിമയില്‍ ട്രാഫിക്കും സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പറും ചാപ്പാകുരിശും പോലുള്ള സിനിമകള്‍ മാറ്റം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ?
കാശുകൊടുത്ത് സിനിമ കാണാനെത്തിയവരെ നിരാശപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെപോളിസി. ഇതാണ് ഒരു ചിത്രത്തിന്റെയും സംവിധായകന്റെയും പ്രാഥമികമായ ധര്‍മമെന്നു ഞാന്‍ കരുതുന്നു. സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പറിന്റെ വിജയം ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സിനിമകള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ കാരണമായേക്കും. ട്രാക്ക് മാറി ചിന്തിക്കാനും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുു. ഇനി ആ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരും. പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരും സോഷ്യല്‍മീഡിയ നെറ്റുവര്‍ക്കുകളുമൊക്കെ ഈ മാറ്റത്തിനു വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു.

സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പറിന്റെ വിജയത്തില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഒരു പങ്കുവഹിച്ചു.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ദോശയും തമ്മില്‍ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പര്‍ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ദോശയും ഇടം പിടിച്ചു. സിനിമയെ വലിയ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും വലിയ പങ്കുണ്ട്. സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പറിനായി പ്രത്യേകപേജ് ക്രിയേറ്റുചെയ്തു. ധാരാളം പേര്‍ അതിലംഗങ്ങളായി. നല്ല സിനിമയെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് അംഗങ്ങളെല്ലാം ചിത്രം തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ കാണുകയും പ്രമോഷന്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഇത് നല്ല ചിത്രമാണെന്ന്് ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ഇവരാണ്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍സിലും ഫെയ്‌സ് ബുക്കിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഇല്ലെങ്കില്‍ അത് അവരോടുള്ള നന്ദികേടായേനെ.

കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഉണ്ണിയപ്പംമനുഷ്യരുടെ തലവര മാറ്റുമോ?

അമ്പലപ്പുഴ പാല്‍പ്പായസം പോലെയും ആറന്മുള വള്ളസദ്യപോലെയും പുകഴ്‌പെറ്റതാണ് കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഉണ്ണിയപ്പവും. ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കില്‍ അത് കൊട്ടാരക്കരക്കാര്‍ തന്നെയുണ്ടാക്കണം. എന്താണ് ഈ രുചിയുടെ ഗുട്ടന്‍സെന്ന് കൊട്ടാരക്കരക്കാര്‍ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ നല്ല ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നണമെങ്കില്‍ കൊട്ടരക്കരയില്‍ പോകണമെന്നതാണ് അവസ്ഥ. ഉണ്ണിയപ്പപ്രിയരായ യുവാക്കള്‍ കൊട്ടാരക്കരയില്‍പ്പോയി പെണ്ണുകെട്ടാനും ഒരുമ്പെടുന്നു.ഉണ്ണിയപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതില്‍ പെണ്ണുങ്ങളേക്കാള്‍ മിടുക്ക് കൊട്ടാരക്കരയിലെ ആണുങ്ങള്‍ക്കാണെന്നതാണ് പരസ്യമായ ഒരു രഹസ്യം. സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പറിലെ കുക്ക് ബാബുവാണ് ഇതിന് മികച്ച എക്‌സാംപിള്‍. കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഒരു വീട്ടില്‍ പെണ്ണുകാണാനെത്തിയ കാളിദാസന്് (ലാല്‍) പെണ്ണിനെയല്ല മുമ്പില്‍കൊണ്ടുവച്ച ഉണ്ണിയപ്പത്തെയാണ് ബോധിച്ചത്. ഇതാരുണ്ടാക്കി എന്ന അന്വേഷണം അടുക്കളയും കടന്ന്് അടുക്കളപ്പുറത്തിരുന്ന്് ്അരിയാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കു ബാബുവിലെത്തുന്നു. പിന്നെ പോരുന്നോ എന്ന ഒറ്റചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യത്തില്‍ ബാബു വീണു. പെട്ടിയും കിടക്കയുമെടുത്ത് ബാബു കാളിദാസനൊപ്പം കാറില്‍കയറി.

ഇടിബാബുവില്‍നിന്നും കുക്കുബാബുവിലേക്കുള്ള മോചനം തന്റെ സിനിമാജീവിത്തില്‍ വഴിത്തിരിവായെന്നു നടനും സംവിധായകനുമായ ബാബുരാജ് പറയുന്നു.

സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പറില്‍ ബാബുരാജ് ഇടിക്കുന്നില്ല; ഇടി കൊള്ളുന്നില്ല; തെറിവിളിക്കുന്നില്ല; ആരെയും അനാവശ്യമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. നെറ്റിയില്‍ ഭസ്മക്കുറിയണിഞ്ഞ് മുടി ഇരണ്ടുവശത്തേക്കും ചീകിയൊതുക്കി, മാര്‍ക്കറ്റിലെ കടയില്‍ചെന്ന്് പലവ്യജ്ഞനത്തോടൊപ്പം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാന്‍ഡിനായി ബാബുരാജ് ഭവ്യതയോടെ പറയുന്നു, ചേട്ടാ രണ്ട് രാധാസ് സോപ്പുകൂടി..

''ആഹാരം തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ വഴിത്തിരിവുകളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പര്‍ വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങളില്‍ വെറുതെ ഇടിമേടിക്കുന്ന വേഷങ്ങളായിരുന്നു. ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ബാബുവിന് അഭിനയിക്കാനറിയാം എന്ന് ആളുകള്‍ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്'.'.ബാബുരാജ് പറയുന്നു.

സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും അടുക്കളയില്‍ കയറി നന്നായി 'പെരുമാറാന'റിയാം ബാബുരാജിന്.''വാണിക്കും (നടിയും ബാബുരാജിന്റെ പത്‌നിയുമായ വാണിവിശ്വനാഥ്) മക്കള്‍ക്കും ഞാന്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാന്‍ അടുക്കളയില്‍ കയറാറുണ്ട്. എന്റെ പാചകം അവര്‍ക്കിഷ്ടമാണ്

വാണിയുമായി പരിചയപ്പെട്ട നാളുകളില്‍ ലൊക്കേഷനില്‍വച്ച് ഫ്രൈഡ്‌റൈസും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്്. ജയില്‍ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന സമയത്ത് അവിടെ മട്ടണ്‍കൊണ്ടുള്ള ഇറച്ചിക്കറി കിട്ടുമായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് അത് പാകം ചെയ്യുന്നത്. ഞാനത് ഉണ്ടാക്കാന്‍ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വീ്ട്ടിലും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും. ഞങ്ങളതിനെ ജയില്‍കറി എന്നാണുവിളിക്കുന്നത്. കുക്കുബാബു മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ പോപ്പുറായ സമയത്തുതന്നെയാണ് ബാബുരാജ് സംവിധാനംചെയ്ത മനുഷ്യമൃഗം തിയറ്ററുകളിലെത്തിയതും. ഇനി പഴയ വില്ലന്‍വേഷങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ബാബുരാജിന്റെ ഉത്തരം കരുതലോടെ.

എല്ലാവരേയും പോലെ എനിക്കും നല്ല വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ സിനിമ എന്ന വ്യവസായത്തില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ വില്ലന്‍ വേഷങ്ങളും അഭിനയിക്കേണ്ടിവരും. സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ടെന്‍ഷനുള്ള പണിയാണ് അഭിനയം. അഭിനയിക്കുമ്പോള്‍ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാല്‍ മതി. സംവിധായകന് സിനിമയുടെ മുഴുവന്‍ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുമുണ്ട്.

 

Copyright 2010 ezhuth online.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.